آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

تغذیه در ماه رمضان

بخش اول: تمرینات و زمان آن از لحاظ مقدار و حجم تمرین

با توجه به زمان، حدود ۱۶ ساعت و ۳۰ دقیقه شما باید روزه باشید و بالطبع ابتدا باید این نکته را در نظر بگیرید که هیچگاه با زبان روزه تمرین نکنید. یعنی حتما باید افطار کنید و بعد از یک استراحت کوتاه و ریکاوری بدنی و ذهنی و با همت و پشتکار قوی و بعد از فرایض دینی، خود را آماده تمرین کنید. بنابراین بهترین زمان بین وعده بعد از افطار و قبل از شام -یعنی وعده دوم – می باشد و این موقعی قابل اجرا می باشد که برنامه غذایی بسیار خوب و ظریف داشته باشید که در مورد برنامه غذایی نیز در بخش های بعدی توضیحات کامل را خواهیم داد.

بخش دوم: نوع تمرینات و حداقل زمان تمرین (حجم تمرین)

طبیعی است که وقتی بدن تقریبا ۱۶ ساعت خالی از کربوهیدرات، پروتئین، املاح، چربی های مفید و مهمترین ماده (مقدار مایعات) باشد باید بسیار هوشمندانه عمل کنید . بنابراین بیشتر از این که به شدت و مقدار تمرین توجه کنید باید به پمپ و خون رسانی بدن و نگاه داشتن بدن در طول تمرین دقت کنید؛ یعنی به طور قطع باید تناژ وزنه و مقدار ست و تکرارها در این ماه کمتر باشد. فراموش نکنید در این ماه، خون رسانی به عضلات بسیار مهم تر از انتخاب تمرین با وزنه های سنگین می باشد و به همین جهت تمرینات خود را از لحاظ تناژ وزنه، تکرارها و ست ها کم کنید؛ چون هدف اول از تمرین، خون رسانی به عضلات می باشد که با سیستم های اینتروال کم و زیاد با استراحت ما بین آنها و کم کردن وزنه و زمان تمرین میسر می باشد.