آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

در مورد مکمل Atro-Phex گفته می شود که مکملی مناسب برای مهار اشتها خواهد بود و حتما می دانید که مهار اشتها برای دوره های چربی سوزی از اهم مسائل خواهد بود. در اغلب موارد چربی سوزهای موجود در بازار به دلیل تحریک کردن تیروئید نسبت به ترشح هورمون های بیشتر و به دلیل دارا بودن پیش ماده هورمون های تیروئید، بیشتر از اینکه اشتها را مهار کنند به افزایش اشتها نیز ختم می شوند.

به گونه ای که پس از مصرف کردن این مکمل ها افزایش محسوس اشتها رخ داده و همین مسئله نیز افراد را می آزارد اما کمپانی سازنده این محصول ادعا کرده است که در این مکمل تمهیداتی اندیشیده شده است که با خوردن آن علاوه بر تشدید چربی سوزی به مهار اشتها نیز کمک خواهد شد.

بهبود خلق خو
در مورد اینکه مکمل های چربی سوز و مخصوصا مکمل Atro-Phex در بهبود خلق و خو موثر واقع می شود این مسئله را تا حدود زیادی می توان قرین با واقعیت دانست چرا که بالا رفتن میزان انرژی موجود در بدن که در نتیجه تبدیل شدن چربی های زاید به انرژی رخ می دهد واقعا به افزایش سطح انرژی و در نتیجه به بهبود خلق و خو کمک کرده و میزان تحمل پذیری بدن در برابر تمرینات سنگین را نیز به نحو مطلوبی افزایش می دهد.