سیکس پک تنها در ۱۰ دقیقه

شاید این حرکات قدیمی به نظر برسند اما این تمرینات را به برنامه تمرینی خود اضاف کنید تا پک شدن شکم خود را سریعا ببینید. آمادگی چند روز درد را داشته باشید.

نحوه انجام تمرینات: این تمرینات را بصورت یک مدار انجام دهید هر یک را به مدت ۳۰ ثانیه پشت سر هم انجام دهید. وقتی تمام ۴ تمرین را کامل کردید به مدت ۳۰ ثانیه استراحت کنید. این یک مدار کامل است. ۴ مدار دیگر را تکرار کنید.

دریافت برنامه تمرینی


۱- دراز نشست

سیکس پک تنها در 10 دقیقه


۲- فلاتر کیک

سیکس پک تنها در 10 دقیقه


۳- کیک اوت V-sit

سیکس پک تنها در 10 دقیقه


۴- پلانک

سیکس پک تنها در 10 دقیقه

منبع: mens-health – usa – march 2017

ترجمه: بادی فول

به اشتراک بگذارید: