آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

چرا بدنسازان ۶ وعده غذا می خورند؟

آیا سطح انرژی تان در طول روز بالا و پایین شده است؟ آیا زمان هایی پیش آمده که تمرکز ذهنی تان را از دست بدهید و بیشتر سعی کنید تا در باشگاه فعال بمانید؟ آیا حس ناخوشایند گرسنگی را در این اوقات تجربه کرده اید؟ با این حساب حتم داشته باشید که هر چقدر سخت در باشگاه کار کنید، هیچ پیشرفتی در دستیابی به یک بدن عضلانی خالص نخواهید داشت.

اگر پاسخ تان به سوال های فوق”آری” است، بیشتر از این نگران نباشید. مشکل ساده است. مشکل اینجاست که در طول روز به اندازه کافی در وعده های غذایی مکرر غذا نمی خورید و اما اگر پاسخ تان به سوال های فوق کلمه “خیر” باشد. من، لی لابراد نمی گویم که به اندازه کافی غذا نمی خورید. بلکه می گویم ممکن است در سراسر طول روز به تعداد کافی از وعده های مکرر غذایی بهره مند نشوید.