آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

فاکتور اصلی برای تقویت چربی سوزی بدن

این است که کالری دریافتی شما کمتر از کالری مصرفی تان باشد و در عمل به این معنی است که تا وقتی مقدار کالری بیشتری نسبت به انچه برای حفظ وزن بدن نیاز دارید بسوزانید باید به تدریج لاغرتر شوید.
اما ۲ مورد از آسانترین روش ها برای دستیابی به این هدف این است که یا مقدار کالری که دریافت می کنید را کاهش دهید. از طریق کاهش کربوهیدرات چربی دریافتی یا مقدار کالری را که می سوزانید افزایش دهید که به طور معمول با استفاده از تمرینات هوازی انجام می شود.
یک راه دیگر برای سوزاندن کالری بیشتر از طریق بهره گیری از مکمل های ترموژنیک است، که این نوع مکمل ها با افزایش مقدار حرارتی که بدن تولید می کند باعث سوختن کالری بیشتری می شود. به این منظور در مکمل های چربی سوز از مواد محرک مختلفی استفاده می شود که گاهی برای عوارضی در پی دارند و استفاده از آنها بر هر کسی مناسب نیست. اگر دوست دارید پتانسیل ترموژنیک خود را برای تقویت چربی سوزی افزایش دهید بدون اینکه نیاز به مصرف مواد محرک باشد از این ۷ روش استفاده کنید.