آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

در این مقاله سعی داریم شما را با  ۵ مورد از بزرگترین اشتباهات انجام شده در جلسه تمرین سرشانه آشنا کنیم.

  • اشتباه اول: فاصله کم دستها در حرکت پارویی عمودی

برای هدف قرار دادن سرمیانی دلتوئید، در طول جرای حرکت پارویی با هالتر بازوهای شما باید به طرفین و متمایل به سمت خارج بدن حرکت کند. ولی وقتی فاصله بین دستهایتان بیش از اندازه کم باشد، این شرایط فراهم نخواهد شد. در چنین موقعیتی همزمان با چرخش هم زمان با چرخش شانه ها آرنج های شما به سمت جلو متمایل می شود. این حرکت شرایط مناسبی را برای مفصل شانه فراهم نمی کند. فاصله زیاد بین دست ها (در حدود عرض شانه) اجازه می دهد تا آرنج ها را به سمت خارج و بالا متمایل کنید و این شرایط ایده ال برای هدف قرار دادن سر میانی دلتوئید است. (البته سر جلوئی دلتوئید هم مقداری تحت فشار قرار می گیرد.)
حتی اگر به دنبال افزایش تنوع در تمرین خود هستید، از اجرای حرکت پارویی عمودی با فاصله کم بین دستها خودداری کنید.