آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

روش مقابله با هر نوع آسیب تمرینی این است که با حداکثر شدت روی حرکات مشابه تمرین ادامه پیدا کند؛ البته این کار قلق دارد و باید طوری وزنه بزنید که به آسیب موجود فشار نیاورد. این روند ادامه می یابد تا آسیب دیدگی رفع شود و فرد بتواند حرکات قبلی را هم مجدد در برنامه های تمرین استفاده کند.

شما با یک تغییر کوچک در شیب و زاویه حرکت، در مدل گرفتن وزنه، فاصله بین دست ها و یا پاها یا به خدمت گرفتن ابزار تمرینی متفاوت می توانید شکل فشار را عوض کنید و این می تواند در زمانی که دچار آسیب هستید، متمایز کننده یک تمرین سازنده از یک تمرین ویرانگر باشد. برای ۳ حرکت اصلی در تمرینات وزنه زمانی که در هر یک از آنها آسیب دارید راهکاری ساده و کابردی به صورت منحصر ارائه شده است که می تواند کمک کند اسکوات، ددلیفت و پرس سینه را چگونه در زمان آسیب دیدگی مدیریت و اجرا کنید.

پرس سینه

همه می دانیم در این حرکت کدام بخش از بدن بیشتر تحت فشار قرار می گیرد : سرشانه. مشکل معمولا به خاطر استفاده مکرر و بی فقه از حرکت است که اصطلاح لاتین آن overuse است، بنابراین اگر سال هاست که هر هفته بدون استثناء پرس سینه را در تمرین انجام می دهید، نیاز است که به خودتان استراحت دهید. پرس سینه دمبل در حالی که کف دست ها رو به هم قرار بگیرند (مثل حالت حرکت قفسه سینه) برای سر شانه ها حرکت دوستانه تری است یا حتی می توانید از انواع پرس سینه استفاده کنید.

اسکوات

معمولا مشکلی که در این حرکت دارید فقدان حرکت آزادانه در لگن و مچ پا است. باید روی کشش های لگن و پشت پا کار شود. در واقع اسکوات از جمله می تواند گزینه ایمن تری در این حالت باشد.

ددلیفت

از دست دادن قوس طبیعی ستون فقرات روش مطمئنی برای یک فاجعه بزرگ است! اگر نمی توانید در لیفت قوس را حفظ کنید ددلیفت تک پا را اجرا کنید تا به آزادی حرکت مفصلی لازم برسید. اگر هم با وزنه های سنگین کار می کنید از پایه های لیفت قدرتی استفاده کنید که ارتفاع پایین حرکت حدود زانوها باشد.