آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تکنیک ۱۰۰ تکراری برای دستیابی به رشد عضلانی حماسی

در ورزش امروز تقریبا هیچ چیز غیر ممکن نیست، و به نظر می رسد قهرمانان از هیچ ریسک و خطری رویگردان نیستند. می توانید نمونه های عملی این ادعا را به خوبی در تصاویر ورزشی شاهد باشید.

افرادی که روی امواجی که مثل سونامی سهمگین هستند و ارتفاع شان به بلندی یک ساختمان چندین طبقه است موج سواری می کنند، اسکی بازانی که از قله کوه های سر به فلک کشیده با سرعت و جسارتی باورنکردنی به پایین اسکی می کنند، دوندگانی ماراتنی که به نظر می آید خستگی برایشان معنایی ندارند و وقتی به آنها نگاه می کنید این تصور را در ذهن پدید می آورند که شاید می توانند تا آخر دنیا بدوند! اما حقیقت این است که به نظر می رسد، در باشگاه های بدنسازی نمی توان موضوعی قابل مقایسه با این موارد حیرت انگیز یافت: نظر شما چیست؟