آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

مصرف آجیل 

بحث های زیادی در مورد مصرف آجیل به عنوان میان وعده وجود دارد و اینکه آنها چاق کننده هستند. در واقع این قضیه برعکس است.

تحقیقی در مجله تغذیه نشان داده کسانی که به طور مرتب آجیل می خورند کمتر احتمال دارد اضافه وزن و چربی داشته باشند. باورهای غلطی در مورد آجیل وجود دارد اما ما به طور ویژه این سردرگمی در مورد محتوای چربی را مورد اشاره قرار می دهیم. به نظر می رسد این قضیه نیز با بسیاری از مسایلی که صنعت فیتنس را به ستوه در آورده مشابه است –حتی وقتی افراد به طور مرتب از چگونگی وزن کم کردن و سالم ماندن آگاه شوند باز بعضی از مسایل را درک نمی کنند.