آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

کات یک بدنساز

رون هریس شاید یکی از معدود کسانی است که با قهرمانان دهه ۹۰ گرفته تا قهرمانان امروزی همواره در ارتباط بوده و با اکثر ستاره ها حداقل یک نوبت مصاحبه کرده است. او که خودش هم در رده ی آماتوری سال ها مسابقه داده اصول کات کردن خود را بازگو می کند.
هم اکنون ۴۰ سال را رد کرده ام و بیش از دو دهه تجربه بدنسازی دارم. اغلب از من می خواهند تا برای رژیم کمک شان کنم یا آنها را کمک کنم تا برای مسابقات آماده شوند. موضوع این است که خیلی مشغله نوشتاری ام زیاد است و در عین حال حوصله طراحی رژیم آنالیز کردن هر بدن را ندارم.