آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

مصرف مکمل ها برای رشد حداکثری عضلات امری اجتناب ناپذیر است. این بدان معنی نیست که رشد ماهیچه های بدن بدون مصرف مکمل غیر ممکن است بلکه به این معنی است که افزودن به حجم عضلات بدن بدون مکمل تا اندازه محدودی میسر است و پس از مدتی روند پیشرفت در اضافه کردن سایز عضله و یا سوزاندن چربیها رفته رفته کند شده و نهایتا پس از مدتی متوقف میشود ضمن اینکه حتی برای ورزشکاران مبتدی که از پیشرفت خوبی برخوردارند مصرف مکمل باعث نتیجه گیری بهتر میگردد. به همین علت است که شما تقریبا هیچ بدنسازی با اندام شکیل و زیبا نمیتوانید بیابید که مکمل مصرف نکرده باشد. در واقع مصرف یا عدم مصرف مکمل فاصله بین نتیجه گیری” خوب”و “عالی” است.