آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کراتین بی رقیب

کراتین به عنوان پر فروش ترین مکمل از سال ۱۹۹۳ در بسیاری از باشگاه های بدنسازی جایگاه ویژه ای بدست آورد. برغم این حضور ۲۲ ساله، تحقیقات چندانی در خصوص شفاف سازی این مکمل محبوب صورت نگرفته است. کراتین منوهیدرات یک ترکیب نیتروژنی موثر در ساختار بدن است که به طور طبیعی در بدن ساخته و در عضلات نگهداری می شود. با مصرف ماهی و گوشت (به ویژه گوشت گاو) می توانید کراتین مورد نیاز ب‍دن را دریافت کنید. به عنوان مکمل ورزشی کراتین معمولا به صورت پودر سفید رنگ استفاده می شود.