آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کات شوید

آیا تا بحال برای تمرین کردن با کمبود وقت مواجه شده اید؟ آیا می خواهید با کمترین زمان بیشترین نتیجه را بگیرید؟

امروزه روش های مختلفی در تمرین با وزنه وجود دارند که تابعی از سیستم با شدت بالا (HIT) است که بسیار هم متداول هستند. آیا تا بحال از سیستم فوق آهسته (SUPER SLOW) چیزی شنیده اید؟

این سیستم تابعی از سیستم HIT است و حرکت به صورت کاملا آهسته با تمرکز روی عضله هدف انجام می شود. کارایی این روش را «کن هاچینز» در مطالعه ای بر روی گروهی از زنان مسن که دچار پوکی استخوان بودند، به اثبات رساند. شیوه این سیستم تمرینی بدین صورت است که ۱۰ ثانیه بلند کردن وزنه زمان ببرد و ۱۰ ثانیه هم پایین آوردن وزنه و این شیوه تا حد خستگی عضله ادامه پیدا کند. در این تکنیک سرعت نسبت به سایر روش ها پایین است و تاکید روی شتاب نیست، بلکه تمرکز روی عضله و تنش بیشتر روی آن است. تمرینات فوق آهسته معمولا در یک ست تا سرحد ناتوانی انجام می شود. بر اساس توصیه « هاتچینز» اجرای هر حرکت باید بین ۱۰۰ تا ۲۴۰ ثانیه بسته به نوع تمرین و سطح ورزشکار طول بکشد و تنها ۲ بار در هفته از این سیستم استفاده شود.