آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

اوکسانا گریشینا دومین مدال المپیای فیتنس خود را برنده شد.

یک روند نمایشی دیگر به اوکسانا گریشینا کمک کرد تا عنوان دومین طلای المپیای فیتنس خود را ببرد.

وتران تانجی جانسون مقام دوم، مریم کاپس مقاوم سوم، ریجیان داسیلوا چهارم، بتانی واگنر پنجم و میشیل بلانک مقام ششم را بدست آوردند.

پنج نفر اول واجد شرایط شرکت در المپیای فیتنس ۲۰۱۶ هستند.