آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

مخترع دستگاه اسمیت فردی بنام Jack La Lanne بود، که در اوایل دهه ۵۰ میلادی دستگاه‌های سرخوردنی ابتدایی در باشگاهش موجود بود.

بدنسازی به نام «رادی اسمیت» این ابزار را در باشگاه دید و از یک متخصص دستگاه‌ سازی به نام پل مارتین خواست تا این دستگاه‌ها را کامل کند. دستگاه‌ های جدید اسمیت به باشگاه «ویک تانی» در لوس‌ آنجلس که خود اسمیت مدیر آنجا بود برده شد.
در انتهای دهه ۵۰، دستگاه اسمیت فقط در باشگاه مذکور وجود داشت. امروز رادی اسمیت ۷۹ ساله است و دارنده باشگاه‌های ورزشی لاس‌وگاس می‌باشد و دستگاه‌ های اسمیت هم در باشگاه‌ های اقصی نقاط جهان موجود هستند.