آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

بدون شک می دانید که فیل هیث در تمرینات خود از روش FST-7 استفاده می کند، سیستمی که مربی او یعنی هنی رامبد ابداع کرده است و به نوعی برگرفته از تکنیک فلاشینگ ویدر است که در آن پمپاژکردن حداکثر خون در عضلات مهم ترین فاکتور به حساب می آید. البته در این برنامه روش مذکور استفاده نشده و صرفا نمونه ای از تمرین سرشانه مستر المپیاست.

برنامه تمرینی سرشانه از فیل هیث:

  1. پرس سرشانه هالتر ۳ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
  2. نشر از جانب ۳ ست با تکرارهای ۸ تا ۱۰ تایی
  3. نشر از جلو دمبل ۳ ست با تکرار های ۸ تا ۱۰ تایی
  4. نشر خم دمبل ۳ ست با تکرارهای ۱۰ تایی
  5. پرس سر شانه دمبل ۳ ست با تکرار های ۱۲ تایی
  6. کول هالتر ۳ ست با تکرار های ۱۲ تایی