آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

برنامه تمرین روز چهارم – عضلات بنیادی و میان تنه

  • کرانچ – با توپ طبی

۱۰ ست، ۱۰ تکراری با ۹۰ ثانیه استراحت بین هر ست

  1. روی زمین بخوابید و یک توپ طبی را بالای سر خود نگه دارید.
  2. از عضلات میان تنه استفاده کنید و دست ها و پاهای خود را به هم نزدیک کنید که در نتیجه توپ طبی با پنجه پاها تماس یابد.
  3. با کنترل به نقطه شروع بازگردید.