آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

چند حرکت نرمشی قدرتی قبل از دویدن، برای گرم شدن بدن و بعد از دویدن، انجام دهید.

  • حرکات کششی ماهیچه ای در جلویی ران 

پاهای تان را کنار هم قرار دهید. یک پا را در حالی که در دست گرفته اید به باسن فشار دهید. کمرتان را به جلو خم کنید. ۲۰ ثانیه در این وضعیت باقی بمانید، ۲ ثانیه استراحت کنید و دوباره این حرکات را انجام دهید. سپس پای خود را عوض کنید.

  • حرکات کششی عضلات پشت پا

پاهایتان را به موازات هم قرار دهید، سپس خود را در حالت قدم برداشتن قرار دهید. پای جلویی را خم کنید و پای عقبی را بکشید. کف پای عقبی به زمین فشار وارد می کند. ۲۰ ثانیه در این وضعیت باقی بمانید. ۲ ثانیه استراحت کنید و دوباره این حرکت را انجام دهید. سپس جهت را عوض کنید و با پای دیگر این حرکت را انجام دهید.