آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

چند تمرین کوتاه
این مقاله شامل برنامه و نکاتی از بدنسازان حرفه ای است که شامل جف لانگ، تونی فریمن، رانی راکل و … می شود.

برنامه ساق جف لانگ
لانگ در مسابقه حرفه ای فونیکس ۲۰۱۱ به مقام هفتم رسید. او برای تمرین روی ست ها حرکت پرسی را با دستگاه پرس پا انجام می دهد و ساق ایستاده را با وزن بدن به حالت ایستاده روی یک بلوک انجام می دهد با هر چند تکرار که ممکن است.
او ساق ها را هفته ای ۲ بار تمرین می دهد و برای این کار ۲ برنامه تمرین جداگانه دارد.