آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

خانم هایی که می خواهید لاغر شوید توجه کنید:

یک سوم دخترها بیش از حد چاق هستند و به نحوی متناقض، یک دوم آنها می‌خواهند لاغر شوند؛ و یک پنجم آنها به طور جدی و با ارادۀ شدید خواهان لاغر شدن هستند.

سه خبر از چاقی !!

بچه ها و اضافه وزن: پسرهای خیلی چاق و دخترهایی که می‌خواهند لاغر شوند.

یک پنجم بچه ها اضافه وزن دارند، بیشترشان هم پسر هستند. بالعکس ۶۰% دخترها علی رغم وزن مناسب و اندام نرمال شان، دوست دارند لاغر شوند.