آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

ورود ددلیفت

ددلیفت درست مثل اسکوات، ددلیفت هم از مؤثر ترین حرکات بدنسازی جهت افزایش دادن سایز عضلات است. ددلیفت یکی از نادیده انگاشته شده ترین حرکات است که به طور اخص مبتدی ها و بدنسازان سطح متوسط از انجام آن غفلت می کنند در حالی که این حرکت از واجبات رشد به حساب می آید.

مبتدی ها و بدنسازان سطح متوسط به اشتباه تصور می کنند که ددلیفت حرکتی ویژه پاورلیفتینگ است و کمتر در بدنسازی نقش دارد. در واقع ددلیفت یک مبارزه به حساب می آید که بدون استفاده از آن نمی شود در عضلات پشت به رضایت کافی رسید.

فرم درست حرکتی در ددلیفت ضروری است چرا که خیلی از عضلات در این حرکت درگیر می شوند. به همین دلیل انجام۵ تکرار در همه ست ها کافی است. انجام ست های پر تکرار با وزنه های سبک باعث می شود عضلات ثبات دهنده زودتر از عضلات اصلی خسته شوند که در این حالت پتانسیل رشد آنها کمتر می شود و احتمال بروز آسیب هم افزایش می یابد. ابتدا وزنه های سبک را انتخاب کنید تا فرم درست حرکت را یاد بگیرید. اگر حس  می کنید که انجام چند ست گرم کردنی کمک می کند تا فرم حرکت را بهتر رعایت کنید از اجرای آن واهمه نداشته باشید. هرگز نباید ددلیفت را با فرم بد و بدون کنترل اجرا کنید.