آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اصول مهم کم کردن وزن

– هرگز قندهای مضر مانند نان، آرد، سبزیجات نشاسته دار و میوه را نباید هم زمان به غذاهای چربی دار مانند گوشت، انواع چربی ها و روغن مصرف نمود.
از مصرف کلیه مواد قند و چربی دار مانند شیر، شکلات، جگر سیاه و فندق باید اجتناب کرد و قند را به طور کلی از لیست غذاهای روزانه حذف نمود.