آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

چربی سوز Lipo6X این محصول در حقیقت نمونه و نسل جدید محصول lipo6 بوده است که شرح حال این محصول را پیشتر در همین مقالات مطالعه کردید و به ادعای کمپانی سازنده در ترکیب این مکمل موادی یافت می شوند که پیشتر در ترکیب مکمل های نسل قدیم وجود نداشتند و در ادامه به گوشه ای از این ترکیبات اشاره می کنیم: