آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

چاقی شکمی در کودکان

تغذیه بیش از حد کودکان به ویژه در دوران کودکی و تا حدود کمتری در سالهای آخر کودکی می تواند منجر به یک عمر چاقی گردد. تعداد سلولهای چربی در بدن شخص بالغ، در سنین اولیه زندگی تعیین می شود.

میزان تشکیل سلولهای چربی جدید مخصوصا در کودکان چاق سریع است و این امر با سرعت کمتری تا زمان بلوغ ادامه می یابد. از آن به بعد، تعداد سلولهای چربی در سراسر باقیمانده دوران زندگی تقریبا ثابت می ماند.

بادی فول