آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

رونی کلمن برنده شد یا ما؟هر کجای جهان حرف از پرورش اندام باشد نام ایران جلب توجه میکند اما آیا ما ایرانیان در تمام زمینه های این ورزش درست عمل میکنیم؟
بعد از انقلاب این رشته ممنوع بود برای شروع مجدد این ورزش زحمات زیادی کشیده شد خون دلها خورده شد و صدها نفر زندگی خود را در این راه وقف کردند و بسیار زحمت کشیدند تا ایران به این جایگاه در پرورش اندام رسید.

پس از سال ها محرومیت و کج دهانی وزارت ورزش فدراسیون ما از وزنه برداری مستقل شد، ما بدنسازان حرفه ای را به جهان معرفی کردیم و هر سال یک دو جین مدال جهانی میگیریم. مربیان خوبی داریم، و هزاران امتیاز مثبت دیگر اما با این همه خوبی بعضی وقتها کارهای کودکانه  ای هم میکنیم.

فارغ از کارهای کودکانه ای که در اعمال و حرکات مدیریت و سرپرستان فدراسیون های قبلی و فعلی دیدیم و میبینیم که هر یک مثنوی هفتاد من است در این روزها در کاری عجیب و با شیطنت بعضی از خودیها و بعضا خون دل خورده های این رشته در اجرای برنامه ای نمایشی رونی کلمن مزاحمت هایی ایجاد کردند و نهایتا موفق به کنسل کردن آن شدند. و اتفاق افتاد آنچه نباید می افتاد.