آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
11+

خوردن میوه در صبح

قبلا باید بدانیم همانطوریکه نباتات در روز نشو و نما کرده و سب می خوابند سلول های بدن ما هم همین عمل را دارند. حیوانات هم مانند روز با کمک نور آفتاب و مواد غذایی پرورش می نمایند روز قد می کشند و روز بزرگ می گردند روز عضلات خود را فربه می سازند.

پس غذایی که روز جذب بدن شما شود می چسبد و آن چه شب جذب شود می سوزد و بقیه آن دفع می گردد.
از طرف دیگر تنها قندها و چربی ها هستند که می توانند در بدن ایجاد پیه و ذخیره نمایند وقتی شما صبح میوه مثلا ترش بخورید غذایی خورده اید که دارای بهترین ویتامین ها و فلزاتی که در عمل ساختمان و ترمیم سلولها نظیر ندارند و چون در این میوه قند و چربی نیست برای سوخت و ساختمان از ذخیره های بدن استفاده خواهید نمود. فقط با خوردن غذا لاغر شوید.