آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

در رژیم های چربی سوزی عدم مصرف کربوهیدرات در ساعات پایانی روز تبدیل به یک استاندارد شده است و سال هاست که خیلی ها از آن پیروی می کنند. اما آیا منطق موجود در پس این باور صحت دارد یا خیر؟ منطق این باور مبتنی بر کاهش میزان فعالیت بدنی و سرعت کلی متابولیسم در ساعات پایانی روز است، لذا مصرف کربوهیدرات قبل از خواب می تواند باعث افزایش احتمال ذخیره شدن چربی های اضافی شود.
سوال اینجاست که آیا واقعا نیاز است مصرف کربوهیدرات در شب قطع شود؟