آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

عدم تناسب در عضلات پشت و بازوهایم

افرادی که در بخش پایینی عضلات پشت رشدی کم و بخش بالایی رشد زیادی داشته دچار این مشکل هستند و می توان آن ها را به درخت نخل تشبیه کرد. یعنی تنه ای باریک با حجم زیادی در بالای آن. مزیت چنین نقصی این است که اختلاف پهنای شانه ها با کمر در این افراد کاملاً بارز است ولی عیبش این است که بالاتنه این افراد از زاویه پشت بی تناسب و بد فرم به نظر می آید. این حالت به دلیل کوتاه بودن عضله لاتسیموس یا ناتوانی در تحت فشار قرار دادن بخش پایینی به میزان کافی ایجاد می شود. کوتاهی عضله لاتسیموس یک مسئله ژنتیکی است و قابل تغییر نمی باشد با این حال با به حداکثر رساندن رشد بخش پایینی عضله می توان تا حد زیادی مشکل را بهبود بخشید.