آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چگونگی لاغر شدن

به منظور لاغر شدن، اگر فرد طبق اصول علمی رژیم درمانی وزن اضافی خود را از دست بدهد، بدن فرد برای تامین انرژی بدن از ذخیره چربی شکم، ران و لگن استفاده خواهد کرد.
ولی چنانچه فرد دست به روش های غیر علمی بزند و نا آگاهانه رژیم بگیرد و در زمان کوتاهی اقدام به لاغر شدن کند، پیش از آنکه ذخیره چربی شکم، ران و لگن را از دست بدهد، چربی ذخیره طبیعی و مهم گونه ها و چهره و قسمت های مهم دیگری از بدن را از دست می دهد. لذا برای رفع این مشکلات فرد باید علاوه بر یک رژیم صحیح علمی و اصولی، ورزش را نیز بطور ثابت در برنامه روزانه خود بگنجاند.