آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

یک راهکار برای پیک جلو بازو (Peak):

تصور کنید که فرم جلوبازویتان قله کوه شده این جمله را آرنولد هنگامی که داشت در مورد تمرینات جلوبازو صبحت می‌کرد بیان کرد.
البته یک چنین تصویر سازی ذهنی برای او ساده و آسان بود چون بازوهای آرنولد فرم قله کوه را داشت با این وجود منظور اصلی آرنولد از بیان یک چنین جمله‌ ای این بود که فرد اگر بتواند یک شکل را از قبل در ذهنش مجسم کند به احتمال زیاد عضله مورد نظرش شروع خواهد کرد به رسیدن به آن فرم.

به رغم اینکه تصویر سازی ذهنی یک ابزار بسیار مفید برای پربازده کردن تمرینات محسوب می‌شود ولی این قدرت را ندارد که ژنتیک جلوبازو را متحمل سازد. خیلی از بدنسازها بازوهای بسیار حجیمی ساخته‌ اند ولی با این وجود تعداد اندکی از آن ها دارای فرم پیک جلوبازوی قابل توجهی بودند. به تفاوت میان جلوبازوی آرنولد و سرجیواولیوا و یا رونی کلمن و کوین لورون با دفت نگاه کنید با وجودی که دور بازوهای تمای این قهرمانان از ۵۰ سانت بیشتر است ولی جلوبازو آرنولد و رونی فرم پیک کامل را دارد. در صورتی که جلوبازو سرجیو و کوین صاف و به شکل توپ راگبی است.