آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
21+

تفاوت های فیزیکی بین جنس مونث و مذکر موضوعی نیست که بتوان آنرا انکار کرد. مردانی که از تعادل هورمونی قابل قبولی در بدن خود برخوردار هستند از زنانی که از نظر بالانس هورمونی از سلامت کامل برخوردار هستند عضلانی تر بوده و در عین حال خشن تر نیز هستند. افزایش رشد موهای زاید در بدن و خشونت مردانه و افزایش حجم عضلانی مردانه که در بدن برخی زنان دیده می شود در نتیجه افزایش سطح ترشح تستوسترون در بدن آنان دیده می شود. مردان حجم عضلانی برتر و حتی خشونت ذاتی و طبیعی خود نسبت به جنس مذکر را مدیون ترشح این هورمون هستند.