آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

پودر های پروتئینی را به عبارت ساده می توان یکی از سه درشت مغذی مورد نیاز بدن برای ترمیم بافت ها و برای رشد و توسعه توده های عضلانی دانست که نیاز بدن به این درشت مغذی را می توان از طریق مواد طبیعی غذایی و مخصوصا منابع حیوانی تامین نمود و این در حالی است که امروزه این درشت مغذی به صورت مکمل های غذایی تولید شده و در قالب پودرهایی که به پودرهای پروتئینی معروف شده اند نیز عرضه می شود.