آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اگر به تاریخچه تولید پودر های پروتئین بنگرید به نکات جالبی بر می خورید. در ده ی ۷۰ و ۸۰ میلادی، تمام پودرهای پروتئین به سفیده تخم مرغ ختم می شد. در دهه ی ۹۰ با ظهور پروتئین وی به دلیل صرفه اقتصادی و طعم مناسب، انقلابی در عرصه مکمل های پروتئین رخ داد و باعث شد تا تمام بدنسازان از دیگر پودرهای پروتئین فاصله بگیرند و به سمت استفاده از وی تمایل پیدا کنند. با آغاز قرن ۲۱ تحقیقات جدید مزایای جدیدی از کازئین و پروتئین سویا را نمایان کرد و آنها را به پروتئین های رایجی در کنار وی تبدیل کرد.
هم اکنون ۴ پروتئین همچنان در اولویت انتخاب بدنسازان و تولیدات مکمل های ورزشی قرار دارند. اما، پودرهای پروتئین دیگری هم به تدریج در حال ظهور و عرض اندام هستند: پروتئین برنج قهوه ای، گندم سیاه (دیلار)، دانه ذغال اخته، شاهدانه، پروتئین شیر بز، آجیل برزیلی و نخود رنگی. آیا هیچ یک از اینها می تواند در سال های آتی جایگاه قابل توجهی را در میان بدنسازان آورند؟