آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

پرس سرشانه هالتر از جلو و هالتر از پشت، هر دو حرکاتی اصلی برای عضلات سرشانه هستند، اما کدام یک از این حرکات بهترین گزینه برای هدف قرار دادن بخش کناری سرشانه است؟و در واقع کدام مدل است که به پهن تر شدن شانه ها کمک می کند. مدل پرس از جلو رایج تر است و روی هر ۳ بخش شانه فشار می آورد. اگر باشگاه شما میز مخصوص پرس سرشانه دارد می توانید به راحتی آن را اجرا کنید.