آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

چغندر

دستیابی به پمپ خون چشمگیر در باشگاه برای هر بدنسازی یک مزیت بشمار می آید، نه تنها به این دلیل که باعث می شود عضلات شما بزرگتر و پرتر به چشم آید، بلکه برای رشد عضلانی قدرت و استقامت شما مفید است.
نیتریک اکسید باعث آرامش و رهایی عضلات کوچکی می شود که دیواره عروق خونی را تشکیل داده اند، و در نتیجه به اتساع و انبساط عروق می انجامد، از این طریق جریان خون در بافت عضلات ارتقاء می یابد و البته تمام بافت های دیگر. تقویت جریان خون همچنین به معنی افزایش انتقال اکسیژن، مواد مغذی و مایعات به سلول های عضلات است و ایجاد فضای مناسب برای رشد. نوشیدنی پیش از تمرین که در ادامه برایتان در نظر گرفته شده باعث افزایش چشمگیری در سطوح نیتریک اکسید شما خواهد شد.