آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

پشت بازوهایت را بیشتر تمرین بده

با این برنامه تمرین شامل حجم بالای تمرین و وزنه های سنگین، پشت بازوهایت را بساز که نگاه هر کسی را به خود خیره کند.

در آیینه نگاه کنید. حالا فیگور پشت بازو را اجرا کنید. آیا از آنچه می بینید، لذت می برید؟ اگر جواب شما هر چیزی غیر از یک «بله» محکم است، شما را دعوت می کنیم به اینکه نگاه دوباره ای داشته باشید به برنامه پشت بازویتان. اگر برنامه تمرین شما بطور عمده شامل حرکات تک مفصلی است، با افراد زیادی مشترک هستید. اغلب ما تلاش می کنیم تا عضلات بازوی مان  را با حرکات تک مفصلی هدف قرار دهیم با کار و تمرکز مستقیم، هفته ای پس از هفته دیگر و بتدریج و به آهستگی رشدی حاصل می شود. این شیوه می تواند برای مدتی موثر باشد، ولی سرانجام متوجه خواهید شد که تمرکز روی حرکات تک مفصلی، نتایج محدودی را نصیب شما خواهد کرد.

انفجار پشت بازو