آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اکثر بدنسازان به تمرین روی جلو بازوها به مراتب بیشتر از تمرین روی عضلات پشت بازو اهمیت می دهند. حتی بسیاری عقیده دارند این پرورش و افزایش حجم عضلات جلو بازوست که باعث می شود بازوهایی پر، بزرگ و حجیم داشته باشند. در حالتی که عضلات پشت بازو دو سوم عضلات بازو را تشکیل می دهند و عدم توجه کافی به پرورش و افزایش حجم آن ها اشتباه محض است.

به عضلات پشت بازو عضلات سه سر می گویند. در بدنسازانی که بدنی خشک دارند و به حد کافی روی پشت بازوها کار می کنند در حالت فیگور سه سر عضلانی پشت بازو ها مشخص است. اما بدنسازانی که در حالت فیگور هم نمی تواند نمایش خوبی از این عضلات داشته باشند باید بدانند که چربی بدن آن ها زیاد است.