آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

پروهورمونها (پیش هورمون ها)

پروهورمونها در اصل به موادی اطلاق می گردد که ابتدا باید تحت تاثیر یک آنزیم و یا یک ماده شمیایی دیگر قرار گرفته و تبدیل به فرم فعال استروئید گردند. شاید شناخته شده ترین پروهورمونی که ورزشکاران رشته های قدرتی نیز با آن بیگانه نیز نیستند، «norandrostendione» باشد که در قیاس با خود استروئیدها دارو و ترکیبی سالم تر و کم ضرر تر به نظر می رسد.

این ماده تحت تاثیر آنزیم «۱۷b-hydroxysteroidehydrogenas e» قرار گرفته و به استروئید فعال «۱۹-nortestosterone» که در اصل، ماده اصلی و موثر ناندرولون می باشد، تبدیل می شود.
از دیگر پروهورمون های معروف و شناخته شده می توان به «۱-AD» اشاره کرد که این ماده نیز تحت تاثیر آنزیمی خاص قرار گرفته و به نوعی از تستوسترون تبدیل می شود که خاصیت آندروژنیکی و آنابولیکی بسیار قدرتمندی دارد.

پرواستروئیده (پیش استروئیدها)
«پرواستروئید واژه ای است که در صنعت مکمل سازی از آن استفاده شده و به فرآورده هایی اطلاق می گردد که همانند استروئیدها، خواص آنابولیکی داشته و برای تاثیر گذاشتن در بدن نیز نیازی به وجود آنزیم و یا ماده شیمیایی دیگر ندارند. این مواد در حقیقت برای تقویت تاثیرات مثبت مکمل هایی غذایی، به فرمول این ترکیبات افزوده شده و به عبارت دیگر استروئیدهایی هستند که فعلا در لیست داروهای ممنوعه نرفته اند. کمپانی های مکمل سازی نیز از این مسئله استفاده کامل را کرده، این قبیل مواد را شناسایی نموده و در تولید مکمل های موثر و پرفروش از آنها استفاده می کنند. از پرواستروئیده ی معروف و پر مصرف می توان به «Nandrolone-OH» ،«Testosterone-OH » و «۱-Testosterone» اشاره کرد.