آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

چاقی و پرخوری

چاقی: بزرگی و ضخامت بدن را که معلول انباشتگی چربی باشد، چاقی نامند.

علت های عمومی چاقی:

۱- علل عصبی ۲- علل روانی ۳- علل موروثی ۴- فعالیت غدد مترشحه ی داخلی، خصوصا تیروئید (فعالیت منظم غده ی تیروئید از جمع شدن چربی بدن و چاقی جلوگیری می کند) ۵- افزایش سریع وزن شاید ناشی از بیماری قلب یا کلیه یا حتی تورم مغزی باشد.

علت چاقی :

۱- فرد چاق نمی تواند بخوبی مواد قندی و نشاسته ای را جذب کند و این ناتوانی، به مانعی در سلسله عکس العمل های شیمیایی که بر هورمون های معین اثر می گذارد و آنزیم هایی که بدن افراد چاق قادر به تولید آنها نیست و یا فاقد آن بوده نسبت داده می شود.
۲- افراد چاق در اکسیداسیون اسید پیروئیک ناتوان هستند و این امر باعث می شود مواد مصرفی به صورت لایه های چربی درآید (طبق آمار می توان ۱۰ تا ۲۰ درصد چاقی به سبب بدی عمل غدد مترشحه ی داخلی و ۸۰ تا ۹۰ درصد مربوط به ذخیره ی چربی در نسوج بدن است).