آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

با استفاده از همه دستگاه ها یک جفت سر شانه بزرگتر بسازید.

سرگی کنستانس: باشگاه زمین بازی شماست. از هر چیزی که در اختیار شما می گذارد، مثل وزنه های آزاد، دستگاه ها و سیم کش استفاده کنید تا قدرت، حجم و تقارن را در بدن تان بسازید. نادیده گرفتن هر نوع وسیله تمرینی به عنوان یک وسیله «غیر کاربردی»، نشان دهنده بسته بودن ذهن تان در زمینه فواید موجود در اجرای حرکتی است که تاکنون اجرا نکرده اید و یا سال هاست دیگر نمی زنید.

برنامه سرشانه ای که در ادامه می بینید، تقریبا به اندازه خود این مفصل گستردگی دارد. این برنامه برای ایجاد قدرت، رشد عضلانی و میزان مناسبی از تفکیک برای بهبود جزئیات، از چهار وسیله تمرینی مشخص استفاده میکند: یک هالتر، یک دستگاه اسمیت، یک دستگاه قفسه سینه و یک دستگاه سیم کش. در این تمرین برای همه سرهای سرشانه (میانی، جلویی و پشتی) حرکتی وجود دارد و تنوع حرکت ها حتی نظر بی حوصله ترین و بی تمرکزترین افراد را هم جذب میکند. ولی بدون تعارف، اگر دستگاه اسمیت برای شما به اندازه کافی «کاربردی» نیست، کنار بایستید و بگذارید فرد دیگری با آن شانه های بزرگتری را بسازد.