آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

نحوه اجرای حرکت پرس ســـینه

زیر میز تخت پرس سینه قرار بگیرید. دست ها را بسته به هدفتان باز کنید.(برای مبتدیان دستها باید کمی بیشتر از عرض شانه ها باز شوند.)هالتر را محکم در دست بگیرید. پاها را روی زمین محکم کنید. سینه ها را تا سر حد امکان منقبض کرده و شانه ها را به سمت میز فشار دهید تا سینه ها بیرون بزنند. هالتر را از پایه جداکنید و مطابق شکل هالتر را با تمرکز تا نزدیکی سینه پایین بیاورید. یک لحظه مکث کرده و همزمان با بیرون دادن هوای حبس شده در شش ها، هالتر را به کمک عضلات سینه به سمت بالا هدایت کنید. حرکت را مطابق شکل و به تعداد لازمه ادامه دهید.

نکته

آرنولد شوارتزنگر سلطان عضلات سینه معتقد بود وقتی هالتر را به سمت پایین می آورید باید آنها را تا نزدیکی عضلات سینه پایین بیاورید و هنگام بالا بردن هالتر را در یک مسیر اریب هدایت کرده و در بالاترین نقطه هالتر را جلوی چشمانتان بیاورید. وی معتقد بود این کار باعث تحریک ریزترین فیبرهای عضلات سینه میشود.

تذکرات بسیار مهم:

هرگز در هنگام اجرای این حرکت باسن و کمرتان را از میز جدا نکنید.
هیچگاه برای بالا بردن وزنه سرتان را از میز جدا نکنید چرا که اینکار باعث ایجاد آسیب های جدی در گردن میشود.
برای اجرای حرکت هالتر را به آرامی پرس کنید و از برخود شدید هالتر با سینه به شدت دوری کنید. فشار حرکت از یک طرف و برخود حرکت با قفسه سینه باعث فشردن شدید شش ها و بروز آسیب های قلبی میشود. اینکار همچنین درصد احتمال در رفتن هالتر از دست و بروز آسیب های شدید را بسیار بالا میبرد.