آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

پیش از هرچیز می خواهم تاکید کنم که شمارش کالری چیزیست که برای تغذیه در پاورلیفتینگ به آن نیاز دارد. شاید برخی پاورلیفترها همین حالا زیر لب به این توصیه نیشخند زده باشند ولی اطلاع از مقدار کالری دریافتی روزانه اهمیت خیلی زیادی دارد.

اگر کالری روزانه خود را تحت نظر نداشته باشید وتنها چیزهایی را میل کنید که دلتان می خواهد، آن وقت چطور می خواهید متوجه شوید که از دیدگاه تغذیه نیازهای خود را به درستی برآورده می کنید یا نه و چطور باید در حداکثر آمادگی بدنی قرار گیرید؟ شاید بسیاری از شما فکر کنید که چنین محاسباتی در پاورلیفتینگ بی اهمیت است و شاید تنها برای بدنسازان مورد نیاز است، ولی این تفکر اشتباهی است.

وقت آن است که پاورلیفترها هم از شیوه های قدیمی وسنتی خارج شوند و ذهن خود را بر اساس اصول تغذیه ورزشی به روز کنند. اگر کنجکاوید که بدانید این چطور شمارش کالری می تواند بر کارایی شما اثر داشته باشد, در ادامه به شما خواهم گفت. شاید بسیاری بگویید شمارش کالری برای کسانی که از نظر ژنتیکی مستعد چاقی هستند یا بدنسازانی که در رژیم رقابت به سر می برند، می خواهند تا سر حد امکان از چربی های بدن بکاهند مناسب است، ولی کاملا در اشتباهید.