آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

توماس دیلاور    (Thomas Delauer)- فیتنس کار حرفه ای

فیتنس کار حرفه ای آقای توماس دیلاور شش درسی که از اشتباهات خود در مدت فیتنس شدن گرفته را با ما به اشتراک گذاشته است.

برخی از مردم راحتر از بقیه یک بدن عالی برای خود می سازند و برخی این ژنتیک را دارند که بعد از تمرین خیلی سریع ریکاوری پیدا کنند اما تنها وجه مشترک همه، صرف نظر از رژیم غذایی و قدرت و اراده، این است که ما همگی اشتباه می کنیم. اما نباید فراموش کنیم این اشتباهات هستند که اجازه می دهند خودمان را به بهترین نحو نشان دهیم اگر این اشتباهات نبودند هرگز جایی برای رشد بوجود نمی آمد.

در اینجا شش اشتباه مهم که در طول سال های تمرین خود مرتکب شدم را برای شما بازگو می کنم تا شاید راه حلی برای جلوگیری از مرتکب شدن این اشتباهات توسط شما باشد.