آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

مکمل روغن ماهی

اگر یک عیب در مورد شیوه ی زندگی جامعه ی ورزشی فیزیک وجود داشته باشد این است که اغلب آنها به جای سلامتی و طول عمر بیشتر بر روی زیبایی اندام خود تاکید دارند. به همین دلیل است که باید خوردن مکمل روغن ماهی خود را شروع کنند. تحقیقات زیادی نشان داده که این مکمل سلامتی و عروق را به روش های متعددی بهبود می بخشد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

روغن ماهی

کمتر دیده می شود که یک مکمل قانونی که دارای آثار سلامتی هم باشد بدون استفاده از تمرینات مقاومتی باعث بهبود ترکیب بدنی افراد شود. بنابراین وقتی صحبت از چنین مکملی در میان می آید طبیعی است که توجه همه افراد به سوی آن جلب شود.

گروهی شامل ۲۴ مرد و زن میانسال روزانه چهار گرم روغن ماهی؛ شامل ۱۶۰۰ میلی گرم EPA و ۸۰۰ میلی گرم DHA دریافت کردند (اسیدهای چرب امگا ۳) افراد حاضر در تحقیق این مکمل ها را برای شش هفته مدام مصرف کردند، ولی در هیچ تمرین مقاومتی یا برنامه ورزشی دیگری حضور نداشتند.

در پی این مدت مصرف روغن ماهی، افزایش توده بدون چربی قابل توجهی در افراد دیده شد (حدود نیم کیلوگرم توده عضلانی در گروه مصرف کننده روغن ماهی در مقایسه با عدم تغییر توده بدون چربی بدن در گروه مقابل که یک روغن گیاهی دریافت کرده بودند). علاوه بر این کاهش چشمگیری هم در توده چربی در افرادی که روغن ماهی دریافت کرده بودند مشاهده شد در حالی که گروه مقابل حدود نیم کیلو گرم هم بر چربی بدنشان افزوده شده.

این یافته ها نشان می دهد که یک مکمل روغن ماهی باید جای ثابتی در رژیم هر فردی داشته باشد.

بادی فول