آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بدون پیشروی در تمرین، بدن دلیلی برای مطابقت نشان دادن به تمرینات یکنواخت ندارد. اگر با برنامه‌ فعلی خود رشد نمی‌کنید پس به نتایج مطلوب خود نمی‌رسید. اشتباه بزرگی که مردم مرتکب می‌شوند یافتن یک برنامه‌ تمرین و گیر کردن روی آن است، حتی با این که برنامه تولید نتیجه نمی‌کند.

اگر کاری که همیشه انجام می‌دهید را مداوم تکرار کنید، چیزی فراتر از آنچه همیشه عایدتان می‌شود نخواهد شد. یک باور رایج وجود دارد که می‌گوید اگر به برنامه متعهد شوید نتایج غیر قابل اجتناب عایدتان خواهد شد. درباره‌اش فکر کنید. اگر از تمرین نتایج دلخواه را در روالی ماهیانه بدست نمی‌آورید، زمانش رسیده که پروتکل تمرینی خود را تغییر دهید. ۹۹ درصد موفقیت از داشتن یک برنامه فرمول‌ دار نشأت می‌گیرد. یک طرح خوب شامل ردیابی پیشروی‌تان است. با مشخص کردن تغذیه، بادی‌ کامپوزیشن (مواد تشکیل دهنده بدن، از جمله درصد عضله، درصد چربی، میزان آب،…) و داشتن یک دفترچه تمرین خواهید توانست میزان پیشرفت خود را بررسی کنید و همچنین اگر پیشرفتی هم عایدتان نشود مشخص می‌شود.