آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

شاید بشود گفت که روزانه در سطح جهان تحققاتی علمی و آکادمیک در زمینه علم تمرین انجام می‌ شود و نتایج برخی از آن ها به شدت در علم تمرین و تغذیه تأثیرگذار است. آن چه در این مقاله از نظرتان می‌ گذرد نکاتی مهم در باب تمرین است که به بهانه یافته‌ های علمی جدید بیان می‌ شود.

استراحت میان‌ستی IGF-1

در حالی که می‌توانید انتخاب حرکات را تغییر دهید، مقدار وزنه‌ ها را عوض کنید، از دامنه تکرارهای متفاوت بهره ببرید، اما احتمالاً در اکثر موارد زمان استراحت بین ست‌ ها را یک سان رعایت می‌ کنید. اکثر بدنسازان بین ست‌ های تمرین ۲ الی ۳ دقیقه استراحت می‌کنند، که برای به حداکثر رساندن رشد قدرت مناسب و کافی است اما هر از گاهی محدود کردن زمان استراحت مذکور به ۱ دقیقه می‌تواند به تحریک رشد عضلات کمک نماید.