آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+
زمان مطالعه: کمتر از 3 دقیقه

سیستم های تمرینی جو

یکی دیگر از سیستم های تمرینی جو ویدر که شاید برای بسیاری، انجام آن با شک و تردید همراه باشد سیستم سوزش است شاید بخاطر این که در این سیستم، حرکات درست مختلف، به طور کامل انجام نمی پذیرد. اندکی از لحاظ روانی بر روی بدنسازان اثر می گذارد و بدنساز این سوال را در ذهن خود تکرار می کند که آیا با انجام این حرکات با دامنه بسیار محدود می تواند عضلات را فراتر از حد خستگی برساند یا خیر؟!

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

مزیت سیستم تمرینی استراحت توقف؛ نسبت به تمرینات سنتی

زمانی که رشد عضلانی با سرعت کمی پیش می رود زمان آن رسیده که راهکارهای جدیدی را امتحان کنیم. برای مثال، تکنیک سوپرست و یا کم کردنی معمولا برای افزایش حجم به کار گرفته می شود، اما راه متفاوت دیگری جهت رسیدن به این مهم، بدون اضافه کردن تعداد مازاد تکرار و ست ها وجود دارد. در همین خصوص، کارآمدی سیستم تمرینی <استراحت – توقف> توسط مطالعات به عمل آمده برای کسب بافت عضلانی جدید مورد ارزیابی قرار گرفته داشت.

  • یادآوری: روش استراحت – توقف بدین صورت اجرا می شود که پس از اتمام تکرارهای از پیش تعیین شده ست، در حدود ۱۰ الی ۳۰ ثانیه استراحت کرده و سپس تکرارهای بیشتری را در پیش می گیریم و این در حالی است که می توان چندین استراحت <استراحت – توقف> در طول ست را در نظر گرفت.