آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

عضلات ساق و ساعد از گروه های کوچک بدن به حساب می آیند اما این بدان معنا نیست که اهمیت کمی دارند. بدنسازان حرفه ای موفق را ببینید تا متوجه شوید که کل بدن شان توسعه یافته است و در عضلات کوچک هم به خوبی رشد داشته اند. براندون کری از تمرین عضلات ساق و ساعد می گوید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

عضلات ساعد ها را به واقع می توان عضلات فراموش شده در پرورش اندام نامید به گونه ای که حتی پرورش اندام کاران سطوح متوسط و ورزشکاران سطوح پیشرفته نیز توجه چندانی به اهمیت این عضلات در این ورزش ندارند.

گفته می شود تمرینات جلو بازو و پشت بازویی که ورزشکاران سطوح مبتدی و همچنین ورزشکاران مقطعی و فصلی، آنها را در برنامه خود داشته و انجام می دهند برای تقویت کردن و برای رشد دادن عضلات ساعد کفایت می کند اما این واقعیت را هرگز نمی توان انکار کرد که تمرین اختصاصی بر روی این عضلات برای کسانی که در سطح پیشرفته تمرین کرده و یا ورزش پرورش اندام را به طور جدی دنبال کرده و قصد حضور در رقابت ها را دارند الزامی بوده و نوعی ضرورت محسوب می شود.

برای پرورش دادن عضلات ساعدها و برای تحریک کردن این عضلات به رشد و افزایش حجم، تمرینات متعددی پیشنهاد می شود که در این مبحث به نمونه هایی از آنها اشاره خواهیم کرد.
لازم به ذکر است تمرین بر روی این عضلات باید با سوزش کامل عضلات همراه باشد و این مهم را همواره باید در تمرین دادن این عضلات مد نظر قرار داد که شیوه تمرینی معمول م مرسومی که بر روی عضلاتی همچون سینه و جلو بازو پیاده کرده و نتیجه مطلوبی نیز از آن می گیرید بر روی این عضلات عملا بی تاثیر است و این عضلات همانگونه که اشاره شد باید تا سوزش کامل، تمرین داده شوند.