آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

روز تمرین پا بیت الله عباسپور

نقش ژنتیک در ساختن ستون بدن

بیت الله عباسپور میگوید: «اگر میخواهید در این ورزش موفق شوید باید بر روی آن عضله ای که تمرین می دهید تمرکز کنید. در حد توان تمرین کنید و وزنه ها را به درستی و منظم بزنید. به هیچ عنوان از حرفه ای ها تقلید نکنی و همواره زیر نظر یک مربی خوب و با یک برنامه منظم تمرین خود را ادامه دهید.»

  • شیوه شما برای گرم کردن عضلات پا چگونه است؟

ـ در ابتدا برای گرم کردن پا از «بشین و پاشو»  استفاده می کنم تا زانو ها و مفصل هایم گرم شود. برای گرم کردن پشت پا از حرکات کششی استفاده می کنم. در مرحله بعد نیز مانند سایر عضلات نخستین حرکتم را جهت به جریان انداختن پمپاژ استفاده می کنم.

  • چرا شما اسکوات را برای شروع انتخاب کردید؟

ـ اسکوات یک حرکت چند مفصلی است و انرژی زیادی نیز می گیرد. در واقع با این حرکت عضله را خسته می کنیم  و سپس سراغ حرکات تکمیلی می رویم که منظور از آن حرکات سبک تر و تک مفصلی است که بیشتر جهت زیبایی به کار گرفته می شود.