آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آغاز رقابت

در هر ورزشی رقابت وجود دارد. در خیلی از رشته های مبارزه ای، یار تمرینی نقش زیادی دارد اما در بعضی رشته ها مثل بدنسازی که عمده تمرینات انفرادی انجام میشود شما باید از کلید هایی استفاده کنید که شما را در فاز رقابت حفظ کند. در این مقاله ۳ کلید مهم برای تبدیل شدن به یک جنگجوی تمرینی را بررسی میکنیم.

برای خودتان دفترچه ای برای ثبت وقایع داشته باشید. بعضی ها چندین سال است که دفتر تمرین دارند. هر آن چه که در تمرین انجام می دهید را یادداشت کنید. با این ثبت ها میشود در آینده متوجه شد چه روش هایی کار کرده اند و چه روش هایی نه. با این روش می توان رقیب خود شد و همواره تلاش کرد که خود قبلی را شکست داد. برای آنکه بتوانید یک مبارز خوب باشید ۳ نکته مهم در این مقاله می آموزیم که با به کارگیری شان در روزهای امتحان و مسابقه میتوانید با اعتماد به نفش کامل حاضر شوید.